biên chế công chức phường
TP.HCM đề nghị bổ sung nhiều biên chế công chức phường
2021-06-21 17:56:22
Hiện TP.HCM có 249 phường, quy định cho phép mỗi phường bình quân 15 công chức nên UBND TP đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ bổ sung biên chế công chức...
Đọc nhiều