bia mang tên biển đảo
Bia mang tên biển đảo – Thức uống mới thể hiện lòng yêu nước
2021-01-21 08:11:56
Từ ‘đơn đặt hàng’ của một lãnh đạo hải quân Việt Nam, nay là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, những chai bia mang tên hai huyện đảo vô cùng ý nghĩa của Việt Nam:...
Đọc nhiều