Bí thư Tỉnh Kiên Giang
Những điều chưa biết về ông Lê Minh Hưng và ông Nguyễn Thanh Nghị
2020-10-26 15:34:43
Việc Bí thư Tỉnh Kiên Giang – Nguyễn Thanh Nghị chính thức được tin tưởng giao phó trọng trách Thứ trưởng Bộ Xây dựng và ông Lê Minh Hưng – Ủy viên Trung...
Đọc nhiều