Bí thư thứ nhất
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
2021-04-04 20:07:09
Anh Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Anh...
Đọc nhiều