Bí thư thành ủy Hà Nội
Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: “Thành công nổi bật của thủ đô là công tác cán bộ”
2013-07-30 13:58:09
“Một trong những thành công rất quan trọng và nổi bật của Hà Nội là công tác cán bộ nói chung. Từ đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, đến sắp xếp luân chuyển...
Đọc nhiều