bị nhiễm Covid -19
Vì sao nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị nhiễm Covid -19 rất ít?
2021-11-06 12:12:38
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa được Thủ tướng tặng Bằng khen về công tác chống dịch Covid-19. Điều này nói lên hiệu quả của các biện pháp chống dịch...
Đọc nhiều