bị đóng cửa
Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston từ chối đóng cửa
2020-07-24 08:37:47
Tổng lãnh sự Thái Vĩ từ chối thực hiện yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao Trung Quốc tại Houston, cho biết đã yêu cầu Mỹ hủy lệnh. “Hôm nay chúng tôi vẫn...
Đọc nhiều