bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2
Gọi tên bệnh viện 6000 tỷ vắng bệnh nhân
2021-04-21 07:51:52
Trong khi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 1 quá tải, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có ngày chỉ tiếp nhận vài chục bệnh nhân đến khám. Bệnh viện Ung bướu TP.HCM...
Đọc nhiều