Bệnh viện Tuệ Tĩnh ở Hà Nội
Đừng lợi dụng khó khăn của y bác sỹ thời dịch bệnh để buông lời phỉ báng
An Diễm - 2021-11-19 20:04:28
Bệnh viện Tuệ Tĩnh ở Hà Nội do vừa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lại vướng mắc về cơ chế tự chủ, khiến cho thu nhập của nhiều cán bộ và nhân viên...
Đọc nhiều