bệnh viện trăm tỉ bỏ hoang
Bỏ không bệnh viện hơn 150 tỉ đồng
2021-03-18 06:33:24
Được đầu tư hơn 150 tỉ đồng để nâng cấp, xây dựng mới nhưng Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam lại bỏ không hơn 1 năm nay. BV Phụ sản – Nhi Quảng Nam...
Đọc nhiều