bệnh viện Thông Nhất
Bệnh viện dã chiến đa tầng 1.000 giường hoạt động
2021-08-18 15:21:11
Bệnh viện dã chiến Covid-19 quận Tân Bình, là bệnh viện đầu tiên thu dung cả bệnh nhân nhẹ, trung bình và nặng, quy mô 1.000 giường, hoạt động ngày 18/8. Một...
Đọc nhiều