Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phát hiện ca nghi Covid-19
2021-06-16 10:04:16
Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM sáng 16/6 xác nhận phát hiện ca nghi mắc Covid-19 là nhân viên của viện. Sáng nay bệnh viện tiến hành họp khẩn cấp...
Việt Nam có thêm bệnh viện có thể tự lực ghép gan
2020-06-30 07:23:13
Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã tự lực thực hiện thành công hai ca ghép gan từ tháng 5 đến nay. Người bệnh hồi phục, trở về cuộc sống thường nhật. Đây...
Đọc nhiều