bệnh viện dã chiến số 5
Cận cảnh bệnh viện dã chiến số 5 tại Thuận Kiều Plaza trước ngày hoạt động
2021-07-21 14:07:25
BV gồm 3 tầng với diện tích hơn 30.000 m2, quy mô gần 1.000 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 (F0) nhẹ hoặc không có triệu chứng. Ngày...
Đọc nhiều