bệnh viện Cần Thơ cách ly
Cần Thơ: Đã điều trị khỏi 10 trường hợp mắc Covid-19
Quốc Trung - 2021-02-16 16:42:43
Tại Cần Thơ có 10 trường hợp điều trị khỏi Covid-19 là BN154, BN145, BN1050, BN1051, BN980, BN1095, BN1099, BN1214, BN1215, BN1357. Công an lập chốt kiểm dịch, kiểm soát...
Đọc nhiều