Bệnh viện Bình Dân
Từ Bạch Mai, “ổ dịch” còn nằm ở nhiều nơi khác?
2020-09-29 15:14:00
Sau vụ bệnh viện Bạch Mai và CDC Hà Nội thì giờ mới lòi ra biết bao nhiêu cái đuôi to khủng về hiện tượng từ mẫu lương y hút máu ăn xương tủy bệnh nhân....
Đọc nhiều