bệnh viện ảo
Lập “bệnh viện ảo” cứu giúp F0 trong dịch Covid-19
2021-12-18 14:23:17
Giữa lúc dịch Covid-19 căng thẳng nhất tại TP.HCM, có một đội ngũ người trẻ dưới sự dẫn dắt của một bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cùng thành lập dự...
Đọc nhiều