Bệnh viện 19-8 Bộ Công an
Giả danh Trưởng khoa Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để lừa đảo
2021-04-03 13:16:50
Hào tạo cho mình vỏ bọc với tên giả cùng chức vụ Trưởng khoa Bệnh viện 19-8, Bộ Công an để lừa đảo chính gia đình bạn gái của mình, chiếm đoạt hàng...
Đọc nhiều