bệnh truyền nhiễm
Che giấu bệnh truyền nhiễm sẽ bị xem xét truy cứu hình sự
2020-10-29 08:01:30
Theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ ngày 28.9.2020, nhiều hành vi vi phạm có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, như: che giấu, không khai báo hoặc khai...
Đọc nhiều