Bệnh nhân COVID-19 số 3141
Truy vết 69 hành khách chuyến bay VN1559, có người cúp máy, có người chửi luôn
2021-05-13 21:42:41
Khi nhân viên CDC gọi điện thoại xác minh, có người không nhận đi chuyến đó, có người cúp máy, có người chửi luôn… Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh...
Đọc nhiều