bệnh nhân 420
Đã bao giờ Việt Nam bỏ rơi công dân của mình?
Thu An - 2020-07-27 08:28:44
Khi cả thế giới đã lên đến 16 triệu người lây nhiễm thì Việt Nam tự hào 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam nổi lên trên trường quốc...
Đọc nhiều