bệnh nhân 418
Đã bao giờ Việt Nam bỏ rơi công dân của mình?
Thu An - 2020-07-27 08:28:44
Khi cả thế giới đã lên đến 16 triệu người lây nhiễm thì Việt Nam tự hào 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam nổi lên trên trường quốc...
250.000 đồng – Cái giá quá rẻ mạt cho sự an toàn của cả một dân tộc
2020-07-26 20:39:27
Bạn tin được không, cái giá cho một người Việt Nam về từ Trung Quốc thông qua các hãng xe dịch vụ Trung Việt chỉ khoảng 4000 NDT ~ 12 triệu đồng Việt Nam. Chi...
Đọc nhiều