bệnh hình thức
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa trong học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
2021-03-27 12:09:13
Ủy viên bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập,...
Đọc nhiều