Bển Đông
Trung Quốc ngang ngược đưa chiến đấu cơ đến Hoàng Sa
2020-07-17 21:46:32
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đã điều 4 chiến đấu cơ đến quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi...
Đọc nhiều