bệ phóng tên lửa phòng không vác vai Strela-2
Hệ thống phòng không tầm thấp trên tàu chiến của Việt Nam hiện tại
2021-02-17 05:39:17
Các hệ thống phòng không tầm thấp trên tàu chiến của Hải quân Việt Nam cho phép đối phó tốt với những mối nguy từ trực thăng hoặc máy bay do thám đối phương. Hiện...
Đọc nhiều