bê bối tài chính
Tất cả những góc khuất về thuật ngữ “rửa tiền”
2020-09-22 14:27:16
Năm 1978, thuật ngữ “rửa tiền” mới chính thức được sử dụng trong một số văn bản pháp lý của tòa án Mỹ. Thuật ngữ này trở nên phổ biến trong những...
Đọc nhiều