bầu tổng thống mỹ
Hillary Clinton và nhiệt huyết lãnh đạo từ thuở 20
2016-07-31 07:02:53
Từ những năm học đại học, Hillary Clinton đã đam mê chính trị và bà đã thực hiện đúng câu châm ngôn của trường: “Đừng để bị lãnh đạo, hãy là người...
Đọc nhiều