bầu thủ tướng làm chủ tịch nước
Chân dung Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
2021-04-05 09:24:54
Sáng nay với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong 10 trường hợp đặc biệt...
Miễn nhiệm Thủ tướng trước khi bầu Chủ tịch nước
2021-03-29 09:39:16
Do lần đầu giới thiệu đương kim Thủ tướng để bầu Chủ tịch nước, quy trình nhân sự có thay đổi so với thông lệ. Theo đó, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng...
Đọc nhiều