bầu nhân sự
Danh sách 25 Chủ tịch tỉnh, thành nhiệm kỳ mới không là người địa phương
2021-07-19 11:46:46
Trong số 63 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của nhiệm kỳ mới 2021-2026, có tới 25 trường hợp không là người địa phương. Tính đến nay...
Đọc nhiều