Bầu cử sớm
Trên 99% cử tri tại 207 khu vực bầu cử sớm ở Nghệ An đi bầu cử
2021-05-22 16:17:23
Đến 19h ngày 21.5, có trên 99% cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu cử sớm. Toàn bộ cử tri...
Đọc nhiều