bầu cử ở Việt Nam
Đi bầu cử tiện thể hái luôn được “trái bầu”!
Một ngày đi buôn, một vốn tôi được bốn lời. Nhưng một buổi đi bầu cử, “phần lời” tôi dùng cả đời không hết, vừa thoát được ế, lại có được...
Bầu cử tận bên Mỹ sao lại lôi về Việt Nam để so đo?
Thu An - 2020-11-08 08:00:06
Sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ đang được dư luận trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt những ngày gần đây. Thế giới dành sự quan tâm cho cuộc bầu cử...
Đọc nhiều