bầu cử ở Hà Nội
Những cử tri “đặc biệt” đi bầu cử ở Hà Nội
2021-05-23 14:44:36
Trong ngày toàn dân đi bầu cử, tại Hà Nội, nhiều cử tri dù tuổi cao nhưng vẫn tự mình đi đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu với mong muốn góp sức cùng...
Đọc nhiều