Bầu cử HĐND
Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất cả nước 99,99% ở đâu?
2021-05-24 09:38:53
Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ở các địa phương rất cao. Tỉnh Hậu Giang có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất: 99,99%. Tại...
Đọc nhiều