bầu cử đại iểu Hội đồng nhân dân các cấp
Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
2021-02-24 20:30:12
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ...
Đọc nhiều