bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Những cử tri “đặc biệt” đi bầu cử ở Hà Nội
2021-05-23 14:44:36
Trong ngày toàn dân đi bầu cử, tại Hà Nội, nhiều cử tri dù tuổi cao nhưng vẫn tự mình đi đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu với mong muốn góp sức cùng...
Một tổ bầu cử in sai họ của ứng cử viên đại biểu Quốc hội
2021-05-23 14:25:21
Tại 2 tổ bầu cử của 2 địa phương, phiếu bầu của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đã in không đúng tên đệm như ghi trong hồ sơ ứng...
Đọc nhiều