bầu cử đại biểu HĐND
Đi bầu cử tiện thể hái luôn được “trái bầu”!
Một ngày đi buôn, một vốn tôi được bốn lời. Nhưng một buổi đi bầu cử, “phần lời” tôi dùng cả đời không hết, vừa thoát được ế, lại có được...
Quốc hội khóa mới dự kiến có 500 đại biểu, phải là người có đức có tài
2021-01-21 18:51:23
Quốc hội khóa XV dự kiến có 500 đại biểu và phải là những người “thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân”. Tổng số đại biểu Quốc...
Đọc nhiều