bầu chức danh lãnh đạo
Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND Hà Nội
2021-06-23 11:13:58
Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Chu Ngọc Anh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Sáng 23/6, các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026...
Đọc nhiều