bắt gỗ lậu về biếu
Chủ tịch xã bị khởi tố; cán bộ, nhân dân làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự để… tiếp tục cống hiến(!?)
2021-06-13 15:15:59
Liên quan đến vụ chủ tịch xã bắt gỗ lậu về… biếu, mới đây một lá đơn với hàng trăm chữ ký (được cho là của nhân dân và cán bộ xã Cư Đrăm) xin miễn...
Đọc nhiều