bắt giữ ba thành viên nhóm “Báo sạch”
Vạch trần âm mưu chính trị đen tối phía sau tấm áo “giám sát và phản biện xã hội”
Đặng Trường - 2021-04-28 12:05:21
Vừa qua, những kẻ thường xuyên lợi dụng quyền tự do ngôn luận như Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang đã “nhập kho” vào ngày 20/4 vừa...
Đọc nhiều