bất động sản việt nam
Chính sách nào hỗ trợ bất động sản 4 tháng cuối năm?
2013-08-31 18:05:43
Chính sách cởi mở đang tạo động lực tốt cho thị trường BĐS. Vậy những chính sách nào sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường trong 4 tháng cuối năm? Có thể nói...
Đọc nhiều