bật đèn xe máy
Bỏ đề xuất xe máy phải bật đèn cả ban ngày
2020-06-02 12:21:33
Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ không quy định “cứng” thành quy tắc giao thông đối với quy định bắt buộc bật đèn xe máy...
Bật đèn xe máy ban ngày, rừng ánh sáng di chuyển đến nhức nhối?
2020-05-20 06:07:03
Nếu xe máy bật đèn cả ngày thì thành ‘rừng đèn giữa thành phố’ gây ảnh hưởng đến thị lực, ức chế thần kinh cho người đi đường dẫn đến ứng xử...
Vì sao Bộ GTVT đề xuất xe máy phải bật đèn cả ngày?
2020-05-09 16:45:30
Trong suốt cả ngày, xe máy sẽ phải bật đèn nhận diện khi tham gia giao thông. Đây là một quy định mới sẽ được áp dụng nếu Luật giao thông đường bộ sửa...
Đọc nhiều