Bảo vệ trẻ
Người dưới 18 tuổi mua rượu bia, thuốc lá: Ai phạt? Phạt ai?
2020-10-10 09:35:39
Nhờ người dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá, rượu bia sẽ bị phạt. Bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi bị phạt nặng. Trẻ dưới 18 tuổi dùng rượu bia, thuốc...
Đọc nhiều