bảo vệ thực vật
GS Võ Tòng Xuân lên tiếng trước thông tin 90% người Việt dùng gạo “bẩn”
2020-09-06 11:12:32
Liên quan đến đại diện một doanh nghiệp thông tin có 90 người Việt đang ăn gạo bẩn do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tích tụ trong gạo, phóng viên Dân Việt...
Vấn nạn tên thuốc bảo vệ thực vật
2020-07-20 14:20:44
Nhiều năm qua, báo chí đã phản ánh về “ma trận thuốc BVTV” với những tồn tại bất cập trong lĩnh vực này. Tình trạng đó vẫn tiếp diễn và ngày càng tinh...
Đưa số lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học được sử dụng lên 20%
2020-07-20 12:50:43
Đó là một trong những mục tiêu mà Cục BVTV đã đưa ra tại Hội nghị “Phát triển và sử dụng thuốc BVTV sinh học tại Việt Nam” tổ chức tại TP.HCM ngày 16/6. Mô...
Đọc nhiều