bảo vệ người lao động
Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút ngày ‘đèn đỏ’ mà chỉ phạt 500.000 đồng: nhẹ như ‘muỗi đốt’
2021-07-09 22:11:04
Theo các chuyên gia, mức phạt trên chỉ như “muỗi đốt” với các doanh nghiệp, nhiều nơi sẵn sàng nộp phạt để tránh phải hỗ trợ lao động có con nhỏ hay...
Đọc nhiều