bảo vệ lãnh hải
“Phải quyết tâm bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ, giữ vững được biển đảo”
2020-11-10 20:44:07
Tại thảo luận tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các ĐBQH bày tỏ quan tâm đến vấn để biển Đông, vấn đề bảo vệ trọn vẹn,...
Đọc nhiều