Bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm
Khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tinh thần “6 dám”
2021-12-31 08:33:26
Nếu như trước đây, Đảng ta đòi hỏi người cán bộ, nhất là những người lãnh đạo phải 3 dám là “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thì Đại hội...
Chọn đúng cán bộ: Mấu chốt tạo nên sức bật đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm
2021-10-29 09:32:09
Khi con người là yếu tố quyết định, chọn đúng cán bộ mới là mấu chốt để tạo nên sức bật đổi mới, sáng tạo, phá bỏ sự trì trệ mà chúng ta hướng...
‘Kỳ vọng Đại hội có liều thuốc giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai’
Sơn Ca - 2021-01-29 09:28:34
Ngày 28.1, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu bày tỏ tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ...
Đọc nhiều