báo Tiền phong
Báo Tiền Phong đăng sai sự thật về “Bộ trưởng Tô Lâm nói công an giữ lại 70% tiền xử phạt”
Cánh Én - 2020-01-08 19:28:59
Ngày 6/1/2020, Báo Tiền Phong có bài viết: “Bộ trưởng Tô Lâm nói về việc lực lượng công an giữ lại 70% tiền xử phạt”. Điều này là hoàn toàn sai sự...
Đọc nhiều