bão số 14
Thủ tướng chỉ đạo tập trung cao nhất, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ
2013-11-09 14:15:30
Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị là phải tập trung cao nhất, bằng tất cả các giải pháp để phòng tránh bão lũ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất về...
Đọc nhiều