bão số 10
Các tỉnh miền Trung hối hả đối phó với bão số 10
2013-09-30 07:19:18
Trước nhận định cơn bão số 10 là mạnh nhất trong vòng 6 năm qua sẽ đổ bộ vào miền Trung vào chiều mai (1/10), nhiều địa phương đã chủ động lên kế hoạch...
Bộ Công an chỉ đạo đối phó với bão số 10
2013-09-28 12:15:07
Ngày 28/9/2013, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN) Bộ Công an...
Đọc nhiều