Báo sạch đếm tầng
Trương Châu Hữu Danh bị khởi tố, thấy rõ hết bản chất của KOLs
Trường Giang - 2020-12-23 18:39:24
“Nuôi con c*hó, nó còn không phản. Nhưng chơi với thằng N.S, xem nó như thằng em, đến khi thất thế, nó quay lại cắn liền” – đó là lời Phương Ngô, bạn cùng...
Đọc nhiều