bạo lực Mỹ
Những gì xảy ra ở Mỹ là hệ quả tất của quy trình bầu cử mị dân
Lê Dung Anh - 2021-01-10 18:40:32
Những gì xảy ra ở Mỹ hôm nay là hậu quả tất yếu của một quy trình bầu cử mị dân mà chính tổng thống Mỹ xác nhận. Hình ảnh tan tác bên trong tòa nhà Quốc...
Đọc nhiều